PKS Sp. z o.o.
26-900 Kozienice, ul Warszawska 59


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000074420
kapitał zakładowy: 4.902.000PLN
NIP: 812-17-73-811, Regon: 672756097

 

Sekretariat tel/fax: 048 614 65 26

Informacja Dworzec Autobusowy Kozienice: 048 614 24 01 e-mail: da@ pkskozienice.pl

Informacja o rozkładzie jazdy autobusów tylko weekendy Dworzec Autobusowy Kozienice: 048 614 66 61,

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 dworzec autobusowy w Kozienicach czynny jest w godzinach od 8:00 do 16:00

Dział Spedycji: 048 614 65 26 wew. 29, 048 614 60 99,  660 178 955, e-mail: spedycja@pkskozienice.pl

Rezerwacja Warszawa Bus (Pionki- Kozienice - Warszawa): 664 690 583

Pomoc drogowa 24h: 048 604 595 433

Serwis tachografów: 048 389 59 72, 604 201 101

Stacja Diagnostyczna: 048 614 65 26 wew. 39, 602 665 799

Wynajem autokarów: 048 614 63 37, 604 274 150

(nie udzielamy informacji o rozkładzie jazdy autobusów), e-mail: wynajem@pkskozienice.pl